VEGETALS

VEGETALS – ARBUSTS   OLIVARDA.- L’olivarda és una vegetal “gitano”, dels que creix arreu i sobretot als terrenys pobres i abandonats. Sovint la trobem a les vores dels camins, a terrenys erms, camps abandonats, als abocadors de runa etc. Poques…